ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 11/03/2563

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา: ืเดอะมองามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี: น.ส.ปุณยนุช มณีโชติ
หมายเลขบัญชี: 4631546335

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

จัดส่งโดย DHL eCommerce ตัดรอบเวลา 11.00 น. [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 250 ค่าจัดส่ง (฿) 49.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 251 - (Gram) 500ค่าจัดส่ง (฿) 52.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 750ค่าจัดส่ง (฿) 56.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 751 - (Gram) 1,000ค่าจัดส่ง (฿) 59.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 1,500ค่าจัดส่ง (฿) 62.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,501 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 72.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 84.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 96.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 102.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 112.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000ค่าจัดส่ง (฿) 117.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 127.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 147.00
 • จัดส่งโดย DHL eCommerce ตัดรอบเวลา 11.00 น. [ Thailand ] Thailand

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 250 ค่าจัดส่ง (฿) 57.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 251 - (Gram) 500ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 750ค่าจัดส่ง (฿) 64.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 751 - (Gram) 1,000ค่าจัดส่ง (฿) 67.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 1,500ค่าจัดส่ง (฿) 70.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,501 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 90.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 103.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 107.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 114.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 132.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 142.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 147.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 182.00
 • จัดส่งโดย ไปรษณีย์ไทย ตัดรอบเวลา 11.00 น. - EMS Thailand [ Thailand ] Thailand

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 250 ค่าจัดส่ง (฿) 42.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 251 - (Gram) 500ค่าจัดส่ง (฿) 52.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000ค่าจัดส่ง (฿) 67.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 1,500ค่าจัดส่ง (฿) 82.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,501 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 97.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500ค่าจัดส่ง (฿) 122.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,501 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 137.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 3,500ค่าจัดส่ง (฿) 157.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,501 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 177.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 4,500ค่าจัดส่ง (฿) 197.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,501 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 217.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 5,500ค่าจัดส่ง (฿) 242.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,501 - (Gram) 6,000ค่าจัดส่ง (฿) 267.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 6,000ค่าจัดส่ง (฿) 292.00